Chính sách hợp tác và thanh toán

Rau Vườn Bố Yêu Affiliate là nền tảng tiếp thị liên kết cung cấp các giải pháp giúp cho các cá nhân, tổ chức kiếm tiền online gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc tham gia quảng bá sản phẩm trực tuyến của chúng tôi thông qua các kênh truyền thông. Trước khi tham gia hệ thống các đối tác vui lòng tham khảo chính sách hợp tác và thanh toán của chúng tôi dưới đây.

I. Điều 1: Nội dung và mục đích

Chính sách này quy định về việc hợp tác và thanh toán doanh thu chia sẻ giữa nền tảng tiếp thị liên kết Rau Vườn Bố Yêu và Đối Tác (CTV). Chính sách có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.

II. Điều 2: Định nghĩa

Publisher (Đối tác): Đơn vị, cá nhân sở hữu website, blog hay các kênh truyền thông tham gia quảng bá sản phẩm của Rau Vườn Bố Yêu và nhận doanh thu (hoa hồng chia sẻ) từ Rau Vườn Bố Yêu khi thực hiện thành công các hành động tạo đơn hàng trên hệ thống của Rau Vườn Bố Yêu.

III. Điều 3: Các hình thức doanh thu

Giá trị hàng hoá: Là giá trị hàng hoá mà khách hàng trả cho nhà cung cấp để mua hàng, không bao gồm chi phí phát sinh của việc mua bán hàng như phí vận chuyển, thanh toán, thuế.

Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ chia sẻ (%) của giá trị đơn hàng chia sẻ cho đối tác của Rau Vườn Bố Yêu. Tỷ lệ này được quy định tuỳ theo gói thành viên đăng ký

Doanh thu đối tác hưởng: là chiết khấu tổng tất cả các sản phẩm đã giao thành công được tạo từ đối tác và được tính trong một khoảng thời gian nhất định (được ghi trên hệ thống).

3.1. Gói thành viên cấp 1: 

  • Số tiền ký gửi 0đ.

  • Số tiền chiết khấu trên mỗi sản phẩm là 10%

3.2. Gói thành viên cấp 2:

  • Số tiền ký gửi 4,000,000.

  • Số tiền chiết khấu trên mỗi sản phẩm là 20%

IV. Quy định về đối soát và Thanh toán

Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ ngày lễ thì việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

4.1. Quy định về đối soát

- Số liệu được thể hiện chính xác và đối chiếu theo thời gian thực trên hệ thống.

4.2. Quy định về thanh toán

-  Khi gửi yêu cầu thanh toán, Rau Vườn Bố Yêu sẽ tiến hành thủ tục đối soát và thanh toán cho Publisher. Tổng giá trị yêu cầu rút bé hơn 1 triệu, đối soát và thanh toán từ 1 đến 2 ngày; Tổng giá trị yêu cầu rút lớn hơn 1 triệu, đối soát và thanh toán trong vòng 7 ngày.

- Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu khoản thuế VAT, TNCN (đối với cá nhân), TNDN (đối với doanh nghiệp) với Nhà nước. Rau Vườn Bố Yêu sẽ áp dụng việc khấu trừ một phần doanh thu để nộp hộ thuế TNCN đối với các Publisher cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật).

- Hình thức thanh toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng/ATM. Rau Vườn Bố Yêu miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho các Publisher.

- Cập nhật thông tin: Publisher thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước khi gửi yêu cầu rút tiền từ Rau Vườn Bố Yêu trước 5 ngày, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động chuyển sang trạng thái “huỷ”.

4.3. Các trường hợp không đúng lịch

Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ngày lễ thì việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

4.4. Quy định về rút tiền kí gởi

Với trường hợp không muốn kinh doanh nữa, tiền kí gởi sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ khi Publisher yêu cầu rút tiền kí gửi và sau khi rút lại tiền kí gởi thì tài khoản của Publisher sẽ bị khóa vĩnh viễn. Những đơn hàng đang giao sẽ không được đối soát khi đơn hàng hoàn thành (ngay sau thời điểm gửi yêu cầu).